Les Roquetes Restaurant Balaguer Lleida
la carta
6,50 €